Kata Mereka: “Imam Ali Lebih Pemberani dari Rasulullah”

Benar benar lancang, bukan hanya para shahabat yang mereka lecehkan, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagai utusan Allah untuk umat ini sekaligus manusia terbaik disisi Allah juga tidak luput dari serangan mereka. Katanya membela Ahlul bait! Mana buktinya?
——————————————–

Ni’matullah Al-Jazairi menyebutkan dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu’maniyyah 1/17: “Sesungguhnya Ali lebih pemberani dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam . Bahkan, beliau pada dasarnya tidak memiliki keberanian.”

Saudaraku, Kaum Syi’ah dengan slogan dustanya “Pembela ahlul bait” berusaha menipu kaum muslimin bahwa mereka adalah pecinta ahlul bait dan pembelanya. Namun, seandainya kita memperhatikan dengan seksama aqidah mereka yang tercantum dalam kitab-kitab mereka pasti kita akan mengetahui bahwa ternyata Syi’ah bukanlah pecinta Ahlul bait apalagi pembelanya. Hal ini bukanlah suatu yang diada-adakan apalagi kedustaan. Insya Allah, akan kami uraikan satu persatu bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pecinta Ahlul bait, yang sebagiannya telah kami sebutkan pada edisi-edisi yang lalu.

Dan edisi kita kali ini adalah diantara salah satu buktinya, mereka menghina dan merendahkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dengan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sifat beraninya lebih tinggi dari beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Na’udzubillah, ‘aqidah sesat yang tidak pernah dianut oleh seorangpun selain mereka, bagaimana mungkin keberanian beliau dibawah keberanian Ali?!

Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu, tidak diragukan bahwa ia termasuk shahabat yang memiliki keberanian yang sangat tinggi. Namun untuk dikatakan bahwa keberaniannya lebih tinggi dari Ar-Rasul tentu tidaklah benar. Shahabat Anas bin Malik mengatakan: “Rasulullah adalah manusia yang paling berani.”

Bukti kuat tentang masalah ini bisa disaksikan melalui dialog antara ‘Utsman Al-Khamis dengan Abdul Hamid An-Najdi dan Muhammad At-Tijani: lihat disini. Saksikan sampai selesai

Iklan

13 Tanggapan

 1. Semua kebohongan tentang Kaum Syiah sengaja dikarang oleh beberapa Ulama Sunna tertentu yang tidak bertangung-jawab.

  Setan rajin menyebarkan kebohongan2 di antara manusia untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar.

  Walaupun tidak semua; tetapi banyak Ulama Sunnah yang sombong (takabur & ujub) sehingga mereka dengan mudah tergoda oleh bisikan2 Setan.

  Beberapa Ulama Sunnah yang tergoda oleh bisikan2 Setan rajin mengarang kebohongan2 tentang Kaum Syiah; dan menyebarkan kebohongan2 tersebut di antara ummat Islam untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara ummat Islam

  ALQURAN 5:91
  Sesungguhnya Setan hendak menyebarkan kebencian dan permusuhan di antara kamu (di antara ummat Islam).

  Redaksi Haulasyiah adalah orang2 yang sombong (takabur & ujub) sehingga Redaksi Haulasyiah rajin menyebarkan kebohongan2 tentang Kaum Syiah di antara ummat Islam.

  —haulasyiah—
  Bohong atau dusta adalah berbuat sesuatu yang tidak benar. Kalau dalam bahasa arab artinya adalah: “berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan realita.”
  Nah, menurut makna diatas siapa yang berhak disebut pembohong? Saya menyebutkan sesuai dengan realita yang ada. Sumber rujukan pun kami sertakan. Adapun pak Haji (saya gk tahu ini nama atau titel), telah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan realita, yaitu mengingkari sesuatu yang telah ada dikitab Syi’ah.

  Sombong: maknanya secara syari’at adalah: “Menolak kebenaran dan meremehkan manusia” Siapa yang patut disebut sombong? Saya menyebutkan tentang Syi’ah sesuai dengan kenyataan dan menyertakan sumber rujukan tapi Pak Haji justru menolaknya.

 2. Kepada Haulasyiah yang terhormat,

  Redaksi Haulasyiah menulis: “Kata mereka bahwa Ali ibn Tholib lebih pemberani dari pada Rasulullah!”

  Kata mereka = kata siapa?

  PERTANYAAN

  Bukankah Redaksi HaulaSyiah menduga bahwa Kaum Syiah percaya bahwa Ali ibn Tholib lebih pemberani dari pada Rasulullah?

  PUKUL RATA yang dilakukan oleh HaulSyiah; sehingga HaulaSyiah menyangka bahwa semua orang dari Kaum Syiah dikatakan mengakui bahwa Ali ibn Tholi lebih pemberani dari Rasulullah.

  Boleh jari 2 atau 3 orang Ulama Syiah memberikan Fatwa yang salah; kemudian HaulaSyaih menuduh kaum Syiah di dunia ini melakukan kesalahan. Padalah Kaum Syiah mengakui bahwa Rasulullah lebih pemberani dari pada Ali ibn Tholib; bukan sebaliknya.

  untuk ringkasnya, coba cari ulama’ syi’ah yang mengingkarinya.

  Kaum Syiah tidak dapat melakukan TAQLID kepada Ulama yang telah wafat. Kesalahan redaksi Haulasyiah adalah ceroboh; sehingga pendapat2 dari Ulama Syiah yang telah wafat dijadikan rujukan. Padahal pendapat2 Ulama Syiah yang telah wafat tidak dapat dijadikan rujukan untuk Kaum Syiah.

  Kalau memang ulama Syi’ah tidak dapat dijadikan rujukan, jadi kepada siapa yang masih hidup ini mencari rujukan?

 3. Mudah-mudahan Alloh Azza Wa Jalla melindungi kita.

  Alangkah beruntungnya kaum muslimin yang terhindar dari kelompok Syi’ah.
  Wal hamdulillaah..

  Tidak diragukan lagi bahwa kesesatan Syiah adalah nyata.
  Di Indonesia.. Syiah menjadikan KAWIN KONTRAK sebagai senjata mereka untuk menyesatkan para pemuda dan pemudi. Akhirnya banyak di antara mereka yang mengalami penyakit-penyakit kelamin.. sebagaimana di Iran.. dari sumber-sumber yang terpercaya .. bahwa banyak anak yang tidak jelas siapa ayahnya karena Nikah Mut’ah.

 4. Dahulu.. pada tahun 2006.. saya mendengarkan langsung bagaimana cara ibadah Syiah dalam meneruskan bid’ah mereka yang mereka jadikan sebagai hari besar – yakni Peringatan Asyuro..

  Syiah dengan inovasi – ibadah yang baru- mengadakan sholawatan bersama – SAMBIL mengucapkan laknat terhadap sahabat Nabi Shollallohu ‘alaihi wa Sallam..

  Bahkan melaknat seluruh keturunan sahabat radhiyallohu ‘anhu tersebut.

  Sungguh itu benar terjadi. Bukan bohong.. dan sungguh Syiah benar-benar memilki Ibadah Yang Baru yang bahkan secara logis orang awam pun akan aneh melihat tata cara ibadah mereka.

 5. Kekufuran syi’ah

  “Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke dalam surga siapa saja yang mentaati imam Ali WALAUPUN IA MENDURHAKAI ALLAH, dan sesungguhnya Allah akan memasukkan neraka siapa saja yang menentang imam Ali WALAUPUN IA MENTAATI ALLAH TA’ALA.”(Lihat kitab “Kasyful Yakin fi Fadhail Amiril Mukminin” karya Hasan bin Yusuf Al-Muthahhir Al-Hulli, hal.8)

 6. Assalamualaikum

  ALQURAN 33:72
  …sesungguhnya manusia sangat jahat (dzolim) dan sangat bodoh.

  Kaum Syiah wajib merujuk kepada AlQuran dan Hadith yang tertulis di dalam Kutub Sihah Sitah (Bukhari, Muslim, Tarmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud dan Nasaii) untuk mengeti ISLAM.

  Tapi kenyataannya mereka justru menghinakan kitab-kitab tersebut.

  Fiqih = Hukum. Faqih =seorang ahli hukum Islam.

  Fuqoha = para pakar hukum Islam.

  Kaum Syiah wajib merujuk kepada Faqih atau Fuqoha yang masih hidub. Kaum Syiah dilarang dan diharamkan untuk merujuk kepada Faqih atau Fuqoha yang telah wafat; karena mereka yang telah wafat tidak dapat kembali ke dunia ini untuk memperbaiki kitab2 Fiqih.

  oooo… jadi para ulama terdahulu Syi’ah salah dalam menerangkan masalah Fiqih, sehingga harus diperbaharui oleh ‘Ulama terkini (modern). Jadi Fiqih Syi’ah setiap jaman mengalami perubahan ya…? seperti Injil saja.
  Kalau begitu, Ulama yang masih hidup dari mana mengambil hukum fiqihnya, dan ulama yang telah meninggal, dahulu dari mana mereka mengambil hukum fiqihnya? dari hawa nafsu ya….
  Kemudian Pak Haji, dalam edisi Ternyata Al-Qur’an mereka berbeda dengan Al-Qur’an Kita, kami sertakan disitu bukti nyata Ulama Syi’ah yang masih hidup, ternyata ‘Aqidahnya sama dengan aqidah pendahulunya… gimana ini?

  Jika terjadi perbedaan pendapat di antara Fuqoha (pakar pakar Islam) yang masih hidub; maka kaum Syiah wajib mengikuti Faqih (seorang pakar Islam) yang memberikan pendapat dekat dengan AlQuran dan logika (akal sehat).

  Maksudnya dengan akal masing-masing ulama yang masih hidup itu???

  Kaum Sunni wajib merujuk kepada Ulama yang telah wafat misalnya merujuk kepada Ibn Taimiyah, Ibn Kholdun dan lain lain.

  Makin mundur ke belakang makin baik untuk kaum Sunni; karena mundur ke belakang akan berakhir kepada Imam Syafii, Imam Abu Hanifa, Imam Maliki dan Imam Ahmad.

  Inilah letak perbedaan antara Sunni dengan Syi’ah, kaum Sunni mengambil ilmu dari ulama mutaqaddimin (terdahulu) dari para Shahabat, Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in serta para ulama yang mengikuti mereka. Hal ini dalam rangka mengamalkan wasiat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya.” Beliau juga bersabda: “Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa’ yang telah diberi petunjuk setelahku.”

  Masa terbaik disini bukanlah dari segi Dunia tapi dari segi agama. Maka, mereka adalah orang terbaik dalam mengamalkan islam dan paling mengerti tentang sunnah Rasulnya. Sehingga kita yang hidup berabda-abad setelah mereka tentu membutuhkan bimbingan mereka, oleh karena itulah Ahlus Sunnah mengambil agamanya dari pendahulu mereka yang shalih. Namun, ini bukan berarti mereka taklid kepada para ulama’nya. Tidak ada secuil-pun kitab-kitab Ahlus Sunnah yang mengajarkan taklid.

  Kesalahan fatal yang selalu dilakukan oleh Redaksi HaulaSyiah adalah merujuk kepada kitab2 Fiqh yang ditulis oleh Ulama Syiah yang telah wafat. Padahal pendapat2 mereka telah kadaluarsa di dalam kalangan Kaum Syiah; karena mereka telah wafat.

  wih, wih, wih….. jadi kitab-kitab Syi’ah mengalami exp date juga ya… atau kalau dalam per-kartu HP-an ada istilah masa tenggang dan masa aktif…. apa gak bisa diperpanjang ni Pak Haji?

 7. Assalamualaikum

  Pada tanggal 10 Muhaharram (Asyuro); Kaum Syiah melakukan puasa seperti Rasululalh berpuasa pada 10 Muharram. Baca SHOHIH BUKHARI dan SHOHIH MUSLIM kitab Syaum.

  Di dalam Masjid2 yang dimiliki dan dikelola oleh Kaum Syiah dibacakan ayat ayat AlQuran; terutama tentang JIHAD (maju ke medan perang) seperti Rasulullah maju ke medan perang.

  Kemudian sejarah Imam Husian yang dibunuh di Karbala diterangkan kembali. Ada seorang pakar Syiah yang menerangkan pembunuhan Imam Husian di Karbala dengan emosi; sehingga dia memukul kepalanya sendiri untuk merasakan penderitan Imam Husain.

  Kasus pemukulan kepalanya sendiri menjadi cerita2 lucu di dalam kalangan kaum Syiah. Lelucon tersebut juga disebarkan oleh HaulaSyiah pada judul LELUCON KONYOL IMAM SYIAH

 8. Kepada Redasi HaulaSyiah yang terhormat dan yang pintar

  ALQURAN 49:6
  Hai orang2 yang beriman; jika datang kepada kamu orang Fasik yang membawa berita; maka periksalah berita tersebut dengan teliti; supaya kamu tidak menghukum satu Kaum tanpa mengetahui kebenaran; sehingga kamu akan menyesal atas perbuatan kamu sendiri.

  PERTANYAAN

  Apakah Redaksi HaulaSyiah telah melihat langsung dan membaca langsung Kitab2 Syiah yang dijadikan rujukan?

  Redaksi HaluaSyiah hanya menyalin atau hanya COPY AND PASTE dari internet atau dari buku2 yang ditulis oleh Ulama Sunni sendiri.

  Redaski HaulaSyiah hanya menyebarkan kebohongan2 tentang Syiah tanpa mengetahui kebenaran; karena Redaksi HaulaSyaih tidak pernah melakukan CHEK & RECHEK.

  —Haulasyiah—
  Makanya Pak Haji, jangan terburu-buru. Kan sudah saya sertakan buktinya. Coba di cek lagi, saya bukan kopi paste bukan pula cuma dari kitab-kitab karangan Ulama Sunni, tapi dari kitab mereka. Coba lihat lagi buktinya

 9. tet_tot…………..haulasyiah yang menang,pak haji kalah,kenapa ane bisa tau/? soalnye ane ga terburu2 ky pak haji,ane cek lagi bukti2 yang di sajikan oleh haula syiah,trus dengan gagah berani ane pajang deh komentar ane disini……….abis sepi pak hajinya ga ngomentari haulasyiah,mungkin lagi ngecek bukti2nya kali ya he……….,eh iya ane mo tanya kepada pak haji&haulasyiah,kenapa kalau orang yang melaksanakan salah satu rukun islam sll di sebutin nama ibadahnya(di depan nama sblm nama orang yang melaksanakan tersebut)conto: pak haji muhamad abdulah(saya yakin pak abdulah pernah pergi haji 1 kali,soalnya text “HAJI” di depan namanya cm ada satu,klo udah 2 kali pasti “HAJI-nya”ada 2……HAJI HAJI muhamad abdulah)….klo orang yang melaksanakan haji(salah satu rukun islam)di depan namanya di tandai HAJI,tapi KENAPA ORANG MELAKSANAKAN SOLAT,PUASA,ZAKAT KOQ GA DI TANDAIN(kan msih termasuk rukun islam),conto saya pernah solat wlo blentang blentong tp nama saya tetep galank, harusnya kan SOLAT GALANK/ PUASA GALANK/ ZAKAT GALANK//????? gimana nih pa ulama?wah para ulama pilih kasih nech mentang2 pergi haji bayarnya jutaan,kenapa ane nuntut ulama?soalnye para ulameee yang bkin stempel haji……….da abu bakar r.a umar r.a te make stempel HAJI jd 3generasi awal serta islam berlepas diri dari tuntutan uing,kecuali pak haji abdulah harus jawab,soalnya pak abdulah pake HAJI,sok jawab ji di antos ku santri bapak…………………..piss….wasalam

 10. “Semua kebohongan tentang Kaum Syiah sengaja dikarang oleh beberapa Ulama Sunna tertentu yang tidak bertangung-jawab.”

  loh yg bohongi kalian ya ulama kalian sendiri, toh disadur dr buku mreka kok.

  kalo ga tau ya bilang ga tau jgn malah nuduh org yg bohongin.yg bohongin tu ya ulama mreka itu/syi’i khabits

 11. “Beberapa Ulama Sunnah yang tergoda oleh bisikan2 Setan rajin mengarang kebohongan2 tentang Kaum Syiah; dan menyebarkan kebohongan2 tersebut di antara ummat Islam untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara ummat Islam”

  lihatlah dia org seenaknya menghukumi tanpa bukti.kapan org ini tau bhwa ulama sunny dibisiki setan untuk berbohong.

  yg terkenal dgn bohongnya adalah kaum syi’ah

 12. “Padahal pendapat2 Ulama Syiah yang telah wafat tidak dapat dijadikan rujukan untuk Kaum Syiah.”

  kenapa coba?karena salafnya mereka tu org2 jelek-jelek yg mereka akui juga jeleknya.

  jd ajaran yg skrg gimana?buat baru lagi ya? cuh.!!agama syiah memang beda memang dgn islam

 13. kata syiah: makan tai imam dan kencingnya bisa masuk sorga
  kata syiah: boleh bertukar istri
  kata syiah: boleh menyodomi anak kecil
  kata syiah:imam lebih utama daripada nabi
  kata syiah:begitu lahir imam langsung syahadat
  kata syiah:halilintar dibawah keinginan ali
  kata syiah:imam adalah penyebab terciptanya langit dan bumi
  kata syiah:hasan bebicara dengan 70 juta bahasa
  kata syiah:fatimah tidak menstruasi
  dimana kebenarannya pa haji
  semuanya ada di buku syiah….tidak percaya?……cari sendiri..pasti dapet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: