Faishal bin Abdul Aziz, Raja Yang Pemberani dan Baik Hati

81arabRaja Faisal adalah kepala negara Arab Saudi yang paling populer hingga saat ini. Dia pernah dinobatkan sebagai Man of the Year 1974 versi majalah TIME, sebuah media massa terkemuka di Amerika Serikat. Namun penobatan itu bukan lantaran Faisal disenangi publik Amerika, tapi sebaliknya dia adalah orang yang pernah bikin pusing pemerintah Amerika, bahkan hampir membuat negara itu lumpuh akibat embargo minyak yang diprakarsainya.

Nama lengkapnya adalah Faisal Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abdul Rahman Ibnu Faisal As-Saud. Ia dilahirkan pada bulan April 1906. Faisal adalah putra Raja Abdul Azis ibnu Saud pendiri dinasti Saudiyah di Jazirah Arab, sekaligus pendiri Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Baca lebih lanjut

AL IMAM AHMAD BIN HANBAL, Tauladan dalam Semangat dan Kesabaran

Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah berkata: “Ahmad bin Hanbal adalah seorang tauladan dalam 8 hal: tauladan dalam bidang hadits, fiqih, bahasa arab, Al-Qur’an, kefakiran, zuhud, wara’ dan dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi shalallahu’alaihi wa sallam.

Baca lebih lanjut

Karya Tulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi

Kutub Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sudah tidak asing lagi di telinga kita.  Semua kalangan –insya Allah– pernah mendengar namanya, atau mengenal nasabnya, atau merasakan manisnya dakwah beliau.

Baca lebih lanjut

Mengenal Al-Fuqaha’ As-Sab’ah (7), Kharijah bin Zaid bin Tsabit

Kharijah bin Zaid bin Tsabit

Rujukan Umat dalam Ilmu Waris

Putra salah seorang shahabat yang mulia, Zaid bin Tsabit ini adalah imamnya kota Madinah yang meneruskan ilmu fiqh setelah wafatnya para shahabat Rasulullah di kota tersebut. Namanya disejajarkan dengan nama-nama besar semisal Sai’d bin Al-Musayyib, ‘Urwah bin Az-Zubair, dan yang lainnya. Baca lebih lanjut

Biografi Al-Imam Adz-Dzahabi (673-784 H)

Nama dan Nasabnya

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah adz-Dzahabi al-Fariqi. Beliau berasal dari negara Turkumanistan, dan Maula Bani Tamim. Baca lebih lanjut

Kepahlawanan Para Shahabat Ketika Perang Yarmuk

Sejarah kejayaan Islam tak lepas dari amalan jihad yang diperani oleh para pendahulu umat ini. Jihad memiliki kedudukan mulia di dalam Islam. Tentunya, diatas ketentuan yang telah digariskan Allah  dan Rasul-Nya . Bukan aksi teror yang muncul dari semangat tanpa ilmu. Tulisan berikut ini adalah memaparkan gambaran jihad fii sabilillaah di masa Khalifah Abu Bakr Ash-Shiddiq .

Baca lebih lanjut

Mengenal Al-Fuqaha’ As-Sab’ah (6), ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah

‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah

Pendidik Amirul Mu’minin

Salah satu peran ‘Ubaidullah yang sangat menonjol dalam dunia pendidikan adalah beliau merupakan pengajar sekaligus pembimbing Amirul Mu’minin ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz rahimahullah, yang dengan karunia Allah, beliau adalah sosok pemimpin yang peri hidupnya dikenal dalam sejarah Islam merupakan cerminan dari peri hidup empat Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin. Begitu kuatnya pengaruh dari pendidikan ‘Ubaidullah ini, sampai-sampai ‘Khalifah yang kelima’ ini pernah mengatakan: “Jika ‘Ubaidullah masih hidup, maka tidaklah aku mengembalikan suatu permasalahan kecuali kepada pendapatnya.” Baca lebih lanjut

Mengenal Al-Fuqaha’ As-Sab’ah (5), Al-Qasim bin Muhammad

Al-Qasim bin Muhammad

Cucu Abu Bakr Ash-Shiddiq yang Paling Mirip dengan Kakeknya

Sejak ayahnya meninggal, beliau hidup dalam keadaan yatim di bawah asuhan dan didikan bibinya, yaitu Ummul Mukminin ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, salah seorang istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang paling berilmu ketika itu. Sehingga tidaklah mengherankan jika beliau kemudian menjadi seorang alim besar dari generasi tabi’in. Ditambah dengan kemuliaan akhlak dan adab yang melekat pada dirinya, sangatlah pantas kalau dikatakan beliau adalah salah seorang dari Al-Fuqaha’ As-Sab’ah. Baca lebih lanjut

Ummu Darda’ Ash-Shughra

Seorang anak perempuan yatim diasuh oleh Abud Darda’ ‘Uwaimir Al-Anshari radhiyallahu ‘anhu. Hujaimah bintu Huyai Al-Washshabiyah rahimahallah namanya, berasal dari Washshab, salah satu kabilah di Himyar. Baca lebih lanjut

Biografi Syaikh Abdullah bin Mar’i Al ‘Adni

Biografi Syaikh Abdullah bin Mar’i Al ‘Adni

Biodata beliau:
Nama: Abdullah bin Umar bin Mar’i bin Bariik Al Adeni
Kunyah: Abu Abdirrahman
Tempat dan Tanggal Lahir: Al Manshurah – Aden, pada hari Selasa tanggal 27 Syawwal 1389 H
Baca lebih lanjut